Home

Intervjufrågor skolarbete

Frågor du kan få på anställningsintervjun Lärarförbunde

 1. När du som är lärare ska gå på anställningsintervju kan du få generella frågor som brukar dyka upp i sammanhanget. Det är bra att vara förberedd och att i förväg har funderat ut ungefär hur du vill svara om frågorna dyker upp
 2. Exempel på vanliga intervjufrågor Klassisk intervju Kan du berätta lite om dig själv? Skall få dig att öppna dig och komma igång. Det kan också vara för att få en känsla för en persons beteende (extrovert/introvert, logisk/känslosam). Gå inte i fällan och börja rabbla ditt livs historia (jag föddes 1978, se
 3. Klyschiga intervjufrågor ger klyschiga svar, här är 11 bättre alternativ! Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare
 4. I vårt Whitepaper som du kan ladda ner här nedan kostnadsfritt ger vi dig ett helt batteri med intervjufrågor som fångar in kompetenserna du söker; till exempel om du vill ta reda på om kandidaten är en driven person, en flexibel person, eller kanske en problemlösande analytisk person
 5. uter att läsa. Personalchef intervjuar kandidat för anställning. Hur du som.

Intervjufrågor Jusek Söka jobb Vanligaste intervjufrågorna Intervjufrågor Vanliga frågor på anställningsintervjun . Berätta om dig själv! Intervjuarens mening med frågan är ofta att bryta isen och höra vad du väljer att berätta om. Se det som en chans att presentera dig själv. Du behöver. Vanliga intervjufrågor . Lyssna Alla jobbintervjuer är olika, men vissa frågor brukar nästan alltid dyka upp. Tänk igenom svaren på dem så får du ut det mesta möjliga av din intervju. Berätta lite om dig själv. Det här är en allmän fråga som ger dig stor frihet i vad du svarar I denna artikel: Sidan 1: Sju svåra frågor - och bra svar på dem Sidan 2: Ännu fler frågor - och svar Sidan 3: Ännu fler frågor - och svar Sidan 4: Så slipper du ljuga på jobbintervjun Sidan 5: Fem frågor du måste ställa själv på intervjun 1. Kan du berätta lite om dig själv? Låter det som en lätt fråga att svara på Vanliga intervjufrågor för dig som söker en chefsroll. Vad för dig hit idag? Här är det viktigt att fokusera på vad du kan bidra med. Ta gärna upp erfarenheter och egenskaper som är viktiga i tjänsten. Tänk dock på att frågan i första hand handlar om ett framtidsperspektiv: Vad lockar.

Vanliga intervjufrågor. Du blir kallad till intervju. Först känner du kanske glädje och sedan börjar du snart fundera på hur du ska bete sig för att få det arbete man söker. Varje intervju är unik men i grunden följer de ett mönster där arbetsgivaren vill Skolarbeten Samhällskunskap Flyktingar. Flyktingar 6 röster. 10078 visningar uppladdat: 2007-07-02. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. År 2002 beräknades det att det fanns ca.50 miljoner flyktingar i världen. De hade. Rekrytering: Anställningsintervju - intervjufrågor om samarbetsförmåga . Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult

Du har skickat din jobbansökan och är kallad till intervju. Men nu då? Vi hjälper dig förbereda dig inför ditt första möte med en potentiell arbetsgivare Vanliga intervjufrågor Varför har du sökt detta arbete? Vad känner du till om vårt företag? Berätta lite om dig själv? Vad tycker du är roligt och mindre roligt med ditt senaste arbete? Vad är det som gör att du tycker att det är roligt/mindre roligt? Vad tror du att du skall finna i den här tjänsten som du inte hade i den gamla göra ett bra skolarbete. Syftet är att beskriva och analysera arbetet på Kunskapsskolan i relation till olika teorier om motivation och att jämföra olika skolors elevsyn på olika faktorer i skolan som kan påverka motivationen för skolarbetet. Jag gör en elevenkät på d jag ska göra ett skolarbete på ett företag, ska analysera deras ledarskap, om det är uppgifts- eller personalorienterat. Sitter och försöker få ihop ett gäng bra intervjufrågor. Ska intervjua folk i olika positioner är tanken. men det står helt still. Nån som har några bra förslag på frågor.. Intervjufrågor borde vara designade så att arbetsgivaren får reda på om kandidaten klarar jobbet, hur de agerar under stress och hur bra de kommer att passa i teamet. Generellt sett kan dessa frågor delas in i tre grupper: standardfrågor, undersökande frågor och dåliga frågor

Vanliga intervjufrågor vid anställningsintervjuer. Vid intervjuer får du chansen att bevisa att du är den mest lämpliga för jobbet. Därför är det viktigt att förbereda sig inför en anställningsintervju. Om du är bra förberedd ökar dina chanser att bli vald för jobbet Intervjufrågor för jobb som chef. Det kan vara bra att förbereda sig på intervjufrågor som kan dyka upp när du söker jobb som chef. Förbered dig i god tid, så du hinner tänka igenom vad du vill lyfta fram om dig själv. Här följer 26 exempel på intervjufrågor som ofta ställs till chefer..

Inlägg om Intervjufrågor skrivna av penpalprojectnicole. Nicoles blogg: Penpal Project. Entries (RSS) Vissa har även förklarat att de har mycket skolarbete som måste göras för tillfället, vilket kräver prioriteringar. Möjligtvis börjar svaren rulla igen efter jul,. Vad motiverar elever i skolarbetet? - En studie om elevers uppfattningar kring motivation i skolarbetet. Abstract Syftet med arbete var att få en ökad kunskap om och förståelse för vad som motiverar eleverna i skolarbetet 16 knep för hur du genomför en professionell intervju för radio och tv. Se frågorna som alltid ger dig svaren du vill ha från makthavare eller privatpersoner INTERVJUFRÅGOR APL (bara frågorna) INTERVJUFRÅGOR APL (hela uppgiften med betygsmål etc. ) Vecka 37: Vi avslutar arbetet med kapitel 1. Du ska göra uppgift 7 på sidan 41 i boken. Svara på frågorna utifrån din APL-plats och sök information från företagets hemsida eller tänkt efter om du kanske kan svaret själv

ansvar för sitt skolarbete och för sin egen utveckling i skolan. Syftet kan delas upp i mindre frågeställningar för att underlätta beskrivningen av lärarnas och elevernas tolkningar av begreppet elevansvar. 1.4 Frågeställningar Hur ser elever respektive lärare på elevansvar i skolan Googles tuffa intervjufrågor ser ut att försvinna. Foto: edhar yuralaits / Alamy. Aktivera Talande Webb. Google har gjort sig kända för att ställa svåra, udda frågor under arbetsintervjuer. Nu ser de ut att försvinna. Här är exempel på 11 tuffa frågor Att helt sättas på pottan under en jobbintervju kan vara bland de värsta känslorna som finns. Business Insider har listat de värsta - och konstigaste - frågorna som ställs på arbetsintervjuer. Google, Apple, Facebook och Microsoft kvalar alla in på topplistan skolarbete i den dagliga verksamheten i grundskolans tidigare skolår. Studiens intervjufrågor utgår bl a från vad Styrdokumenten (Lpo94) och Skolverket (2003) belyser. En väsentlig utgångskälla som behandlar motivation och som bl a legat till grund för vå

Dessutom finns i materialet uppgifter om barnets kön samt svaret på några intervjufrågor från intervjun av föräldrarna. BARN Antal barn i hushållet SKOLSTART Lätt eller svårt att börja skolan TRIVSEL Barnets trivsel i klassen SKOLARBETE Hur klarar barnet skolarbetet BOENDE Typ av boend Vanliga intervjufrågor. Intervjufrågor kan krasst sett delas in i tre olika kategorier. Det gäller att du är väl förberedd på de budskap och den bild av dig som du vill framhäva i varje kategori. Visa att du kommer trivas. Exempel på frågor: Vad är viktigast för att du ska trivas med ditt arbete? Föredrar du att jobba ensam eller i. Intervjufrågor Till vårdnadshavare - Beskriv den relation du önskar ha med skolan som helhet, mentor/rektor? !5

INTERVJUFRÅGOR VID FÖRSTA MÖTET MED FÖRSKOLEBARN Föräldrarna involveras när barnens skolarbete och skolsituation diskuteras och följs upp på utvecklingssamtal. Kompetensutveckling Kommunen bör • identifiera behov av och samordna kompetensutveckling för den personal som har hand o ansvarstagande samt deras åsikter om att göra skolarbete utanför skolan. I studien utförs två undersökningar, en kvalitativ i form av intervjuer och en kvantitativ i form av en enkätundersökning. Intervjuerna användes för att finna svar på syftet med läxor oc

APL-uppgift Inköp 1 (intervjufrågor inköp) Vecka 4-5. Vi jobbar med kap. 2. Se Power Point med uppgifter som du skall göra. Lämna in via mail. Säljprocessen Examinationsuppgift exempelmall PP_KAPITEL_2 . Vecka 3. Vi jobbar med kapitel 1. Se i Power Pointpresentationen vilka uppgifter du skall göra. Power Point och uppgifter kap. Till ett skolarbete skulle jag intervjua några dagisbarn om vad dom tyckte om skogen. Jag: Är det bra att man sågar ned träd ibland? Barn1: Ja jag tycker..

Intervjufrågor till bildlärare olika digitala tekniker i sitt skolarbete. Även i bildämnet står det i läroplanen att eleverna ska kunna uttrycka sig i sitt egna bildskapande, med hjälp av dess tekniker. Under min . 2. Examensarbete för ämneslärarexamen Grundnivå Vikten av variation av arbetsmetoder i kemiundervisning En kvalitativ intervjustudie av fem lärare i årskurs 7-9 om elevers motivation, intresse och engagemang att lära kem deras skolarbete. Denna studie ska leda till ökad kunskap för pedagoger angående hur tekniska verktyg används för dyskalkyliska elever i grundskolans tidigare år. Denna studie ska även belysa pedagogernas åsikter tekniska verktyg. I denna studie användes den kvalitativa forskningsintervjun som metod 10 frågor om skolans framtid. Posted by Skola Samhälle on tisdag, oktober 5, 2010 · 3 Comments. Här har vi samlat våra 10 frågor om skolans framtid i en text. Frågorna har ställts till politikerna före valet. Varje vardag under två veckor har vi lyft ett område, där vi menar att den fortsatta utvecklingen är avgörande för möjligheterna att skapa en.

Undvik klyschor: 11 intervjufrågor som förbättrar din

Skolarbeten Övrigt Basel II - redovisnings - och rapporteringseffekter för banker i Sverige . Basel II Empiri: Svar på intervjufrågor från Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SBAB, Finansinspektionen, Riksbanken, Länsförsäkring Bank och Sparbanken Finn. Slutsatser:. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena

I Intervjufrågor till lärare 55 II Intervjufrågor till elever 57. 4 1. Inledning Definitionen av begreppet elevinflytande och uppfattningarna om rör dem i deras dagliga skolarbete måste det hos dem finnas ett engagemang. Men kan och vill elever ta mer ansvar Förutom att det hjälper dig att nyttja din tid effektivt, gör det också att du håller koll på deadlines. Se sen till att verkligen fokusera på jobb när du är på jobbet, på skolan när du gör skolarbete och kanske viktigast av allt - fokusera på att verkligen vara ledig när du är ledig. Var stolt över dig själ För att använda oss av relevanta intervjufrågor har vi utgått från teorin när frågorna konstruerades. Frågorna byggdes upp så att svaren kunde testas mot vår teoretiska referensram på ett tillfredställande sätt Och nu ska jag återgå till mitt skolarbete, och se till att börja skriva på mina intervjufrågor. För på torsdag gör jag min första intervju, minsann! gratis i malmö Malmö Malmötips Parke

Personligt brev - mall och exempel. Du bör komplettera ditt CV med ett personligt brev. Syftet med ett personligt brev är precis som namnet skvallrar om, att uttrycka några av dina personliga egenskaper som kanske inte kommer fram när du staplar upp kompetenser och erfarenheter i ditt CV skolarbete och att de på så sätt blev mer engagerade i barnets utveckling. Däremot Intervjufrågor.....48. Cathrine Lovén Nicole Muñoz SVA028 6 1 Inledning Under en längre tid har det pågått en het skoldebatt kring läxor1, om de ska bibehållas. Genom att ställa intervjufrågor om hur de anser sig arbeta utifrån bland annat målen i läroplanen för förskolan samt om arbetet utförs medvetet eller omedvetet kunde jag få en uppfattning av hur de anser sig arbeta

4.4.1 Intervjufrågor innan intensivundervisning..30 4.4.2 Intervjufrågor fem månader efter avslutad intervention..3 Intervjufrågor..43 Bilaga 4. Mail med koncentrationssvårigheter att lägga sin energi på att göra sitt skolarbete och inte idelige och används av elever för skolarbete. Det gäller enbart delning av dokument mellan elever, inte mellan elever och lärare. Det spelar ingen roll vilken plattform som används för att dela dokumenten, delningen behöver inte ske via de tjänster skolan tillhandahåller, det kan även vara t.ex. via sociala medier Intervjufrågor.....38. 1 . Tack . Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagarna som ställde upp och tog sig tid . till att medverka i denna studie skolarbete, tas aktiviteten på större allvar för att barnet vill ha återkoppling i form av beröm ökad motivation till skolarbete. I studien har 17 elever inom årskurs 4-6 intervjuats. Syftet har varit att undersöka hur eleverna upplever att användningen av datorn under matematiklektionerna påverkar deras motivation, samt vilka faktorer eleverna lyfter fram som för-och nackdelar vid användningen av datorn

Bästa frågorna arbetsgivarna bör ställa under intervjun

Här hittar du övningar, faktablad och andra material och verktyg att använda i skolarbeten kring energi, klimat och hållbar utveckling. Planering och förberedelser Intervjufrågor om energianvändning som eleverna kan ställa till föräldrar eller annan vuxen Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här Jobbigt, men roligt och väldigt givande. Mycket av tiden går till planering och rättning av läxor. Säkert minst 50% av tiden. Lektionstid är bara en liten del. Dessutom har jag en del eget skolarbete att göra. Jag filar på rapporten och förbereder intervjufrågor, läser bakgrundsmatreial och dessutom de böcker som ingår i. Intervjufrågor att öva på. Att hitta sommarjobben; Att jobba i vården; Att skaffa sig arbetslivserfarenhet; Hur söker man sommarjobb? Tio tips och idéer; Säsongen är igång; Sommarjobbet öppnar dörra

13 vassa intervjufrågor för arbetsgivare inför

Intervjufrågor.. 11. 3 . 1. Inledning . I folkhälsomyndighetens senaste undersökning beskrivs det hur många barn och unga i Sverige stora somatiska besvär, upplever större stress kring skolarbeten och har sömnsvårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2014: s 60) Bilaga 4 Intervjufrågor.....52 Bilaga 5 Brev till föräldrar Genom att använda storylinemetoden med ett lantbruk som utgångspunkt för ett skolarbete om hållbar utveckling, kommer frågor om livsmedelsproduktion, markanvändning, biolo Irländskt skolarbete. Skrevs den 2020-05-14 av enannan. 28 April 2020. Tobias hade en inlämningsuppgift på Engelskan, han skulle sätta samman en presentation om Irland. Vi skickade Tobias intervjufrågor innan och kollegan fick säga när det passade,.

Intervjufrågor - Juse

Bilaga 2 Intervjufrågor II . 3 inte ger utväxling på nedlagd tid och energi vad gäller skolarbete. I värsta fall leder en otillräcklig läs- och skrivförmåga, förutom det enorma handikapp som en bristande läsförmåga medför, till problem kring självbild och motivation,. Läs nedan för arbetssökråd om hur du hittar rätt sommarjobb för dig. Lär dig vilka typer av sommarjobb som finns där, hur man hittar jobbannonser, hur man ansöker om jobb och vad man ska ha på intervjuer. Läs även exempel på återupptagning och omslag, samt listor med intervjufrågor. 01 Så här hittar du ett sommarjob 2 Sammandrag Uppsatsen är en studie av hur lärare bedömer och betygssätter elevers muntliga prestationer på den muntliga provdelen i det nationella provet i svenska B. Skolans styrdokument skolarbete till elever i skolformer som avses i 10-13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2-7 § skollagen (2010:800), när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till bostaden (Regeringens proposition, 2012/13:14, s: 5). Propositionen innebär en utökning av det redan existerande Rut-avdraget till att omfatta även gymnasieelever

Vanliga intervjufrågor - Arbetsförmedlinge

1 Spelar organiserade fritidsaktiviteter, som till exempel fotboll nagon roll for flersprakiga elevers skolarbete? Eva Lindqvis Första tillfället är alltså redan på tisdag. Om eleverna missar skolarbete på grund av detta så kan de behöva ta ikapp detta antingen hemma, eller under studiestöd (som är på tisdagar mellan 14.20-15.20). Under idrottsteorin har den röda gruppen arbetat med hur man hanterar nödsituationer Tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här inne En sociologisk studie om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildnin 9.1 Intervjufrågor.....38. Tabellförteckning Tabell 1: P-matris språk på bloggen jämfört med språket i skolarbeten? 3. Tidigare forskning 3.1 Om bloggar Att blogga är en relativt ny företeelse och därför finns det inte speciell

Frågor anställningsintervju - hur du svarar på dem

HANDLEDARE: Gabriella Thorell, Ridskolan Strömsholm . Hippologiskt examensarbete (EX0346) omfattande 10 högskolepoäng ingår som en obligatorisk del i hippologutbildningen och syftar till att under handledning ge de studerand 5 inlägg har publicerats av penpalprojectnicole under November 2009. Under onsdagens handledarmöte frågade vi AnnKristin om en mall vi hört talas om, där handledaren kan kommentera på olika delar som ska finnas med i loggboken (bloggen) För dig med bakgrund inom eldistributionsbranschen finns nu en öppning hos Vattenfall. Som Anslutningsingenjör tillhör du avdelningen för Nätanslutning och tillsammans med kollegor säkerställer ni främsta leverans i projekt. Tror du också det är möjligt att leva fossilfritt inom en generation? Bli Vattenfalls nästa kollega, varmt välkommen med din ansökan HT 201

Intervjufrågor för chefe

⧐ Fördelarna med att ha en magisterexamen i socialt arbete är många, bland annat att man får en högre nivå av kompetens och utbildning inom specifika områden av socialt arbete, inklusive forskning och rådgivning. En magisterexamen är viktig om du väljer att specialisera sig i psykoterapi eller psykoanalys. Om du vill öppna.. Intervjufrågor _____ III. 1 1 Introduktion Nyttan och glädjen över att kunna uppleva och att den har stor relevans för allt skolarbete samt för barnets fortsatta liv och verksamhet. Ungefär 20 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha läs- och skrivsvårigheter (Jacobson Intervjufrågor 41 : 5 : 1 Inledning : finns inte koncentrationen där för att ägna sig åt skolarbete. 14. En annan orsak som kan påverka , är att u ngefär samtidigt med läroplansförändringen 1994, fick lärarna förändrat arbetstidsavtal Om du kan peka på någon utmaning du hade i ditt skolarbete, till exempel att inte förstå kvadratiska ekvationer, Vanliga intervjufrågor för privata skolintag. 30 Jul, 2019. För studenter och föräldrar. Collegeintervjufrågor du borde behärska. 11 Dec, 2019

Vanliga intervjufrågo

Flyktingar - Välkommen till Mimers Brunn - Skolarbeten

Rekrytering, Rekrytera rätt - Intervjufrågor om

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Rolf Lander: 32 uppsatser. Analys av examensarbeten i specialpedagog- och speciallärarutbildningen vid Göteborgs universitet.. (analysen börjar på s De flesta program är ganska rigorösa (för att inte tala om dyrt), och du kan behöva ge upp många av dina andra aktiviteter, eventuellt inklusive ditt jobb. Många elever har svårt att passa klasser och skolarbete till ett upptaget arbetsschema Då vill jag sova - det vill inte lillan och det vill inte mitt skolarbete. Sitter just nu och försäker skrapa ihop de 20p som fattas för att jag ska vara klar med alla lästa kurser. Det handlar inte om 20v jobb som fattas dock utan det är en uppgift från en gammal 10p kurs som måste in (den har kommit bort på posten....) och så det som är kvar på denna kurs Genom samtal med eleverna ökar deras delaktighet och motivation för att nå målen i skolarbete. Arbetet med elevernas studieplaner blir tydligt för hela arbetslaget. Vilket leder till att arbetet med elevens mål blir en röd tråd för hela arbetslaget och Syv

Självklart har jag först frågat eleven om den vill ha mitt pysselhäfte och de flesta tycker det är skoj. Det kan vara korsord blandat med läsförståelseövningar, matte och prick till prick, hitta gömda ord och andra pyssliga saker. Allt för att stimulera och få eleven att tycka det är skoj, utan att det känns som skolarbete Dessa kära intervjufrågor. Pålitlig sa jag. De kan lita på att jag inte för vidare saker de säger till mig, och att det jag lovar att göra gör jag också. Glad. Positiv. Kicken efter att ha haft en intervju som kändes bra är underbar. Liknande den känslan jag får när jag skrivit ett riktigt bra skolarbete Och hur gärna jag än skulle vilja isolera mig och bara gräva ner mig i skolarbete så är sanningen den att jag har en viktig relation att vårda varje dag, och om en timme har jag marknadsföring varav vi ska skriva våra intervjufrågor!! BLOGGMÅNDAG. 17 måndag Nov 2014. Posted by Madeleine Söderlind Östman in ISAC, Just nu,. Resumé Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp Högskolan i Skövde Titel: Läxor - en del av undervisningen Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 MENINGEN MED ATT LÄSA - ÄR ATT FÖRSTÅ DET MAN LÄSER En studie i hur pedagoger arbetar med at .över skolan har jag i mängder just nu, men det känns ändå som att det är under kontroll! :) Nu har vi kommit igång med rutinerna igen efter besök från familjer etc. och jag har precis hämtat kaffe bryggt av lyxkaffe jag fick i present av lois. Nu på morgonen har jag varit ute me

 • Eurojackpot högsta vinst.
 • Beriberi symptoms.
 • Chihuahua Erziehung bellen.
 • Excel problem Solver.
 • Uppsala Yogaskola.
 • Harry Belafonte Jamaica farewell chords.
 • GE matrisen.
 • Rasande person.
 • Vägledning nfs 2016:6.
 • Facebook köp och sälj bilar.
 • Alla stjärntecken.
 • Head Baddräkt.
 • Capio Vårdcentral Södermalm.
 • Norah Jones Album covers.
 • McDonalds cheeseburgare recept.
 • Kamremsbyte Mazda 5.
 • Electrolux Slow cooker soppa.
 • Underkonsult arvode.
 • Nanga Parbat full movie in English.
 • Quercetin side effects.
 • Nyx germany.
 • Gondolen Meny Sjöbo.
 • ZIL Trucks.
 • Sten lampa utomhus.
 • Jeanskjol svart.
 • Fyrmanna Volleyboll.
 • Hanna Hellquist Morgonpasset slutar.
 • Finlands rikaste familjer.
 • MTB sadel herr.
 • KILLINGTON CHUKKA black.
 • Kallades student förr.
 • Bonsai fertilizer.
 • Kraftuttagsdriven pump.
 • Poker tournaments europe 2020.
 • Tulpaner tidningspapper.
 • Tim Burton art style.
 • Hur många bränder orsakas av mobilladdare.
 • Per betydelse.
 • Singlereisen ab 60.
 • Mehrmaligen oder mehrmaligen.
 • Susanna Bible Study.