Home

SCB kartor

Tätorter i Gislaveds kommunInvandring och utvandring i Sverige över tidElektricitet i Sverige

SCB ansvarar för de geografiska indelningar som används generellt i redovisning av statistik. Här visas nuvarande indelningar, men även förändringar som gjorts över tiden. Regionala indelningar. Kartor. Med hjälp av ett kartverktyg kan du visualisera statistik på karta I kartverktyget är kartor dynamiskt kopplade till olika diagram och filter, så en sökning slår igenom visuellt på flera platser. Just nu finns sex kartor tillgängliga i verktyget, som kommer att byggas ut efter hand. Så fungerar kartverktyget. Grundläggande funktionalitet i SCB:s kartverktyg (pdf) Genomsnittlig bostadsare

Kartan du använder vid skolorienteringen är en traditionell referenskarta i stor skala. Den är en noggrann avbildning av ett tredimensionellt område. Men själva kartan är tvådimensionell. Kartan är statisk, den förändras inte om du vrider på den. Men en karta kan lika gärna vara dynamisk eller interaktiv, till och med tredimensionell All SCB:s öppna geodata finns på Geodataportalen som förvaltas av Lantmäteriet. Här kan användare hitta söktjänster, visningstjänster samt nedladdningsalternativ. SCB:s öppna geodata kan delas in i tre typer. Dels data som SCB ansvarar för enligt Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) Pdf-Kartor. Här ligger samtliga Pdf-kartor som finns tillgängliga i REGINA. Via namnet kan du se vilken områdesindelning som kartan visar och även vilka år den gäller för. Än så länge finns endast länskartor men under 2017 kommer det att kompletteras med kommunkartor Sveriges församlingar 1992. Stockholm. Stockholms län - Tätortskarta. Uppsala län - Tätortskarta. Södermanlands län - Tätortskarta. Östergötlands län (västra delen) - Tätortskarta Östergötlands län (östra delen) - Tätortskarta Jönköpings län - Tätortskarta. Kronobergs län - Tätortskarta. Kalmar län - Tätortskarta. Gotlands län - Tätortskarta. Industrins produktion av varor och industriella tjänster 201

En del av SCB:s statistik finns tillgänglig i Områdesdatabasen ODB Den kan till exempel användas till att göra kartor, tabeller och diagram. Exempel 1: Befolkningstäthet. Den här kartan visar befolkningstätheten i länet 2012 på basområdesnivå Det finns även pdf-kartor över länsindelningen från 1974 och framåt. SCB:s kartsök för regionala indelningar I REGINA finns en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer. Länken nedan tar dig direkt till visningstjänsten SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860-1949. I kungörelsen 1859 stadgades att den årliga statistiken fr.o.m. år 1860 skulle grunda sig på utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna samt husförhörslängderna som underlag till folkräkningarna. Befolkningsstatistik var grunden för SCB verksamhet, som startade 1858 - Kartor och tips Tour skating - only in Swedish. Uppdaterad 2018 Mars, startad 2001 Dec. • BJ Statistk, kartor, appar - Maps, statistics, Apps with HTML5, canvas. - PC-Axis files as JavaScript. Started 2015-03-13 • BJ-Kartor - statistik och kartor Uppdaterad 2016-03-08. Startad 2014-11-21 (föregångare SCB-Kartor startade sept 1999 )

Exempel på SNI-koder och SCB-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning . 01110. Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxte Demo-sidan visar kommunens karta (här pekbar, men ej klickbar), medan tabellerna nedan är för Exempelbo kommun. Mer info på SCBs webbplats: Kommunfakta Info. 1. Folkmängd och landareal för tätorter i Exempelbo kommu

Kartan visar antalet arbetstillfällen inom 1,5 kilometers radie från befintliga och framtida planerade järnvägsstationer i Skåne. Det största antalet arbetstillfällen finns omkring Skånes större städer och deras stationer SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0

Hitta information om SCB Statistiska Centralbyrån. Adress: Karlavägen 100, Postnummer: 115 26. Telefon: 010-479 40 . SJÄLVSERVICE Gå till Sök ortnamn . För att söka på ett namn räcker det att skriva in namnet i fältet Sökord. Sökningen görs på namn som börjar med de bokstäver som du skriver in. När du klickar på knappen Sök eller trycker Enter på tangentbordet, visas sökresultatet som en lista direkt under inmatningsfältet och knappvalen Hitta information om SCB Statistiska Centralbyrån. Adress: Addett AB, Postnummer: 831 90. Telefon: 010-479 40 . Hitta information om SCB Statistiska Centralbyrån. Adress: Klostergatan 23, Postnummer: 703 61 GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Lantmäteriets historiska kartor I Lantmäteriets digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628

Regional statistik och kartor - Statistikmyndigheten SC

Kartor

Dokumentation med MetaPlus. MetaPlus är den del av SCB:s metadatasystem där framför allt variabler listas och beskrivs på ett strukturerat sätt. Variablernas värdemängder och deras kopplingar till objekttyp och population framgår också i MetaPlus. Figuren nedan visar på ett förenklat sätt förhållandena mellan de olika begreppen i MetaPlus Kartor 1890 Registrering. Forska vidare Församlingsutdrag 1860-1940. Extern länk Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna) Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 kundtjanst[snabel-a]riksarkivet.se Kontaktformulär. Om söktjänsten Om bildvisninge Behöver du digitala kartor och geodata för undervisning, studier, forskning eller kulturverksamhet? Lärare, elever, studenter, forskare och kulturverksamheter kan få tillgång till kostnadsfria geodata från flera myndigheter. Läs mer om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhete För att göra regionala analyser på statistik, och visa på skillnader mellan olika områden, har man länge använt den så kallade SAMS-indelningen. Vid årsskiftet lanserar SCB en ny mer detaljerad rikstäckande delområdesindelning som blir fritt tillgänglig. Indelningen heter Demografiska statistikområden och förkortas DeSO REGINA - Uttagssystemet för regionala indelninga

Kartor - Statistikmyndigheten SC

 1. Skriv ut Att söka områdeshistorik för län. Sökning av områdeshistorik sker utifrån länskod. Koden väljer du i rullgardinsmenyn Länskod eller genom att använda textfältet Länsnamn
 2. Du är här: Att använda arkiven / Sök i arkiven / Born digital / Översikt SCB / Kod 070-07
 3. Södertörn är ett landområde (och per Lantmäteriets definition från 2014 en ö) i södra delen av Stockholms län med en yta på 1 207 km². [1].Södertörn ligger i östra Södermanland och begränsas geografiskt av insjön Mälaren samt Saltsjön (en del av Östersjön) i norr, östersjöfjärdarna Himmerfjärden och Hallsfjärden i väster och Östersjön (med Stockholms skärgård) i.
 4. Du är här: Att använda arkiven / Sök i arkiven / Born digital / Översikt SCB / Kod 001-00
 5. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m
 6. scb statistik gav 2 företag Karta. Statistiska centralbyrån, SCB www.scb.se. Solna strandväg. 86 17154 SOLNAVisa vägbeskrivning. 010-479 40... 2. Visa nummer. Testa hur bra ditt företag syns på internet. Stängt. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik
 7. Du är här: Att använda arkiven / Sök i arkiven / Born digital / Översikt SCB / Kod 100-29

Hitta information om Statistiska Centralbyrån. Adress: Klostergatan 23, Postnummer: 703 61. Telefon: 031-310 83 . Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30. 1 Välj tabel L nkar till kartor via Referensboken.com, tj nsten som ser till att du alltid har fakta inom n ra r ckh ll, genom uppslagsverk och guider, b cker och tidningar, spr klexikon och kartor. Du kan handla billigt p Bok & Media Shop Koordinat: Utsträckning: SCB:s kartsök: Koder, länkar; Församlingskod: 248211: Pastoratskod: 110410: Kyrkoarkiv: SE/HLA/1010024 (1630 - 1999): Redigera Wikidat

Statistikguiden - Kartor - Statistikmyndigheten SC

utgivning av atlaser, kartor, sjökort och specialkartor : utgivning av ljudböcker : utgivning av uppslagsverk o.d. på cd-rom : Omfattar inte: tillverkning av jordglober, jfr 32.990 : utgivning av annonsmaterial, jfr 58.190 : utgivning av musik- och notböcker, jfr 59.200 : verksamhet av oberoende författare, jfr 90.03 SCB:s medborgarundersökning ger staden ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet. Staden publicerar resultatet av SCB:s medborgarundersökning de år som staden är med och deltar i undersökningen Nu följer bilder över valresultatet i riksdagsvalet 2018 för samtliga riksdagspartier samt övriga partier redovisade efter kommun. I kartorna redovisas resultaten på typisk SCB:s medborgarundersökning 2019. Haninge kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning. Den senaste undersökningen utfördes under hösten 2019. Medborgarundersökningen skickades ut till 1 600 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen scb.se Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och inflatio

Källa: SCB Öppet arbetslösa samt inskrivna i arbetsmarknadsprogram, andel av befolkningen i ålder 18-64 år. 2019, stadsdel* Källa: SCB *Kartan ovan visar statistik för stadsdelar. DeSO har analyserats utifrån värdet hos den stadsdel eller de stadsdelar där DeSO är beläget. De svarta gränserna i kartan markerar DeSO-gränser Indelningsändringar. Län; Kommun; Församling. I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: Kommunen som en plats att bo och leva på; Kommunens verksamheter; Medborgarnas inflytande i sin kommu

SCB:s öppna geodat

 1. Historik Olika föregångare. Lantmäteriets verksamhet för fastighetsindelning inrättades 1628, då Anders Bure fick i uppdrag att framställa geometriska jordeböcker och geografiska kartor samt att utbilda nya lantmätare. Anders Bure blev då underställd kammarkollegiet. Lantmäterikontoret flyttade 1688 till egna lokaler i Drottning Kristinas lusthus. År 1827 blev organisationen en.
 2. erade två företag och Detaljerade kartor över statistiska variabler kan också medföra röjanden. Den bakgrundskunskap som angriparen har varierar från fall till fall
 3. istrativ historik. Församlingen bildades 2006 genom sammanläggning av Finnekumla församling, Grönahögs församling, Gällstad och Södra Säms församling, Marbäcks församling och Tvärreds församling och utgjorde därefter till 2014 ett eget pastorat. De tidigare församlingarna tillhörde Göteborgs stift, vilket även Åsunden gjorde fram till 2010. [3
 4. SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare. Kommunfakta 2019 (PDF) Kommunfakta 2018 (PDF) Kommunfakta 2017 (PDF) Karta med gymnasieskolorna i Ängelholm. Om du slutar eller inte går gymnasiet. Särskola. E-tjänst Skolstart. Vuxenutbildning
Orust – Wikipedia

0104795200 - företag, adresser, telefonnummer. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete Genom att kombinera SCB-data med konkurrentdata från Prospect Mappings Masterdata och egna data i ett valfritt område, kan man simulera olika scenarier för en etablering. Verktyget räknar ut med hjälp av formeln Gravity Model of Retail vilken omsättning en tänkt etablering kan få och hur den påverkar konkurrenter i området Karta över NUTS-indelningen i Sverige (fr.o.m. 2008-01-01) NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. Koden för NUTS 3 består av 5 positioner: den inleds med bokstavsförkortning fö

Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Jordlagerföljder. Kartvisaren Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek Kartor, GIS och områdesdata GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett sätt att kombinera geodata med annan information för att sedan presentera informationen, oftast i kartform. En kartbild förbättrar förståelsen av till exempel statistik väsentligt och är därför ett värdefullt verktyg och viktigt hjälpmedel i planering och beslutsprocesser Se Coronavirus spridning på varje kommun och region i Ålder och Kön. Uppdateras löpande. Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.s Interaktiv karta över Sveriges alla kommuner tillsammans med alla kommungränser. Även karta över Sveriges alla län Ett fel har inträffat Ett fel har inträffa

REGINA - Uttagssystemet för regionala indelninga

Här är live-kartorna som låter dig följa coronavirusets spridning. Först ut att följa coronavirusets framfart var kartan som forskare vid amerikanska Johns Hopkinsuniversitetet lade ut på nätet i mars. I dag finns kartor och siffror på många fler ställen - här är några av dem Denna samlingssida för Länsstyrelsernas geodata är under ombyggnad och kommer flytta under hösten 2020. För att nå geodata eller webbgis med mest aktuell information vänligen besök www.lansstyrelsen.se för det län ni söker data om. Längst ner på respektive länsstyrelses startsida finns en flik med kartor och geodata Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Skolverket har ett antal webbplatser och digitala tjänster vid sidan av skolverket.se. De är inriktade på olika frågor, till exempel stöd att hitta rätt utbildning, information om kursplaner eller redovisning av kvalitet och resultat inom skolan Nationella Marktäckedata (NMD) En aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke har många fördelar och är något som många aktörer inom miljöområdet har behov av. Naturvårdsverket har tagit initiativ till ett samarbete mellan flera svenska myndigheter och organisationer för att göra en ny rikstäckande kartering

Kartan är interaktiv! Håll muspekaren över din kommun för att se statistik. För fler statistik och tabeller, klicka här.Det finns även en karta på länsnivå Det finns kartor som visar stift, kontrakt, församlingar och ekonomiska enheter (pastorat och församlingar med egen ekonomi). Det finns historiska kartor tillbaka till 2008, och i viss mån även kartor som visar framtida indelning när denna har beslutats men ännu ej trädit i kraft. Samtliga kartor går att nå via WMS eller WFS Här kan du beställa och ladda hem din karta i pdf-format, kostnadsfritt. Starta genom att välja Tema och Karta till vänster. Välj sedan område genom att klicka i kartan eller använda något av sökverktygen. Tillgänglighetsredogörelse kartgenerato SCB-utdragen utgörs av avskrifter av födelse-, vigsel- och dödböcker och skickades årligen från respektive församling till Statistiska Centralbyrån (SCB). Originalen av födelse-, vigsel- och dödböckerna omfattar i allmänhet ett flertal år, i mindre församlingar ingår ofta flera årtionden i en och samma volym Kommunfakta tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån). Täby kommunfakta 2019b.pdf (454,56 KB) Barn i Täby SCB 2019.pdf (265,62 KB) Befolkningsutveckling och prognos. Befolkningen i Täby ökar från år till år och är just nu drygt 70 000. Kartor; Täby kommun i sociala medie

Kartor över Sveriges församlingar

Kartor över Sveriges församlinga

Scb Stockholm - företag, adresser, telefonnummer. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik Intervju om att: Visualisera! - statistik på karta Källa:SCB Nr 2/2014, s. 14-15 2014 Intervju gjord av Sara Brinkberg, SCB Övriga författare. Visa publikation. Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor Välfärd Nr 3/2013, s.13-17 30 september 2013 Visa.

Industrins produktion av varor och industriella - scb

Om SCB >> Statistikdatabasen >> Befolkning >> Befolkningsstatistik >> Flyttningar - inrikes och utrikes >> Invandringar och utvandringar efter födelseland och kön. År 2000 - 2019. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell.. SCB:s senaste medborgarundersökning visade en attityd- och värderingsförändring sedan arbetet påbörjades, med stoltare invånare som var mer positivt inställda till kommunen som organisation (index för invånare som rekommenderar andra att flytta till Kramfors kommun ökade från 52 till 57, och index för insyn och inflytande över kommunens verksamhet ökade från 33 till 38) Kartan visar samebyarnas renbetesområden. En sameby drivs som en ekonomisk och administrativ sammanslutning som organiserar renskötseln i ett visst geografiskt område för medlemmarnas bästa. Markerna nyttjas för bland annat renbete, jakt och fiske. (En sameby är alltså inte en by där det bor samer. Kommunhuset - öppettider och karta. Kontakta politiker, förtroendemannaregister. Felanmälan. Om sundsvall.se. Sundsvall.se är Sundsvalls kommuns offentliga webbplats. Etikett: SCB. Statistiklänkar torsdag 17 mars, 9.51 Kontakta oss. Myndighetsbrevlådor. 060-19 10 00. Sundsvalls kommun Norrmalmsgatan 4 851 85 Sundsval

RUF

Karta med klickbara tätorter i Hultsfreds kommun . TABELLER MED STATISTIK FÖR KOMMUNENS TÄTORTER Areal och folkmängd Åldersfördelning Nettoflyttning Förvärvsarbetande och inkomst AREAL OCH FOLKMÄNGD ÅR 2000 : 1995: SCB, Kommunfakta 2002. Kungsbacka kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster. Nu är 2020 års svarsperiod över. Tack alla som har fått årets enkät och varit med och svarat Ängelholms kommun genomför regelbundet Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Sedan undersökningen startade 2005 cirka 270 olika kommuner deltagit och många av dem mer än en gång. Det är 1 200 invånare i Ängelholms kommun som slumpmässigt väljs ut av SCB för att medverka i undersökningarna Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning

LIBRIS sökning: AMNE:(Sverige);mat:(karta);tree:N;ocode:(UUB);ocode:(MdH);ocode:(HiB);pers:(Helmfrid Staffan 1927);ocode:(SCB LIBRIS sökning: AMNE:(Sverige);;ocode:(E);ocode:(KdUB);ocode:(SA);ocode:(RB);ocode:(HiSk);ocode:(SCB);mat:(karta

Sök i Register till SCB - Riksarkivet - Sök i arkive

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31. Mer statistik om Gotlands befolkning och befolkningsförändringar finns på Regionfakta. Regionfaktas webbplats. Befolkningsprognoser. För att kunna planera regionens verksamheter och arbeta mot befolkningsmål görs prognoser på hur befolkningen förväntas utvecklas LIBRIS sökning: AMNE:(Sverige);;ocode:(UM);ocode:(LUB);ocode:(KB);tree:Q;ocode:(SLUB);ocode:(SCB);mat:(karta Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka att de mål som fullmäktige fastställt för kommunen efterlevs Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Idag presenteras resultatet av höstens undersökning på SCB:s webbsida. Sammanlagt deltog 100 kommuneri undersökningen som genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020

Södertälje-Tveta församling – Wikipedia

justus2.se - Bo Justusson startsid

LIBRIS sökning: TREE:N;ocode:(SSM);ocode:(UmUB);ocode:(AJTT);ocode:(STSM);ocode:(SCB);mat:(karta);tree: I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga LIBRIS sökning: TREE:N;ocode:(SCB);ocode:(OUB);pers:(Helmfrid Staffan 1927);ocode:(SLUB);ocode:(MÖ);ocode:(KTHB);mat:(karta);pers:(Wastenson Leif 1936 Serie: BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj Språk: Svenska med inslag av engelska Urn: urn:nbn:se:scb-2014-be52br1401_pdf ISSN: 1104-4047 (Print LIBRIS sökning: TREE:N;spr:swe;ocode:(OUB);ocode:(ÅRE);srt2:1998;ocode:(MC);ocode:(SCB);mat:(karta

Exempel på SNI-koder och SCB-koder - Stockhol

LIBRIS sökning: TREE:N;ocode:(SCB);ocode:(OUB);pers:(Helmfrid Staffan 1927);ocode:(LUB);ocode:(LiUB);ocode:(A);mat:(karta Vill du till Habo eller Håbo? Till Habo kommun i Jönköpings län. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webb

 • Cuántos países hay en África.
 • Wimbledon 2004 female winner.
 • Billinge Fastigheter.
 • Sonos Five vs 5.
 • Åre fiske.
 • Cloud Golf omdöme.
 • REN Skincare erfaringer.
 • Meteorit mit Zertifikat.
 • Jemen fattigdom.
 • Osynligt bläck citron.
 • Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 2021.
 • Microsoft Surface Pro i5 7300U.
 • Stetoskop apotea.
 • Fyrhjuling Yamaha barn.
 • Raymarine RV 300 Transducer.
 • Sune i fjällen sofie riktiga namn.
 • Sverige lämnar katolicismen och blir protestantiskt.
 • Map legend synonym.
 • Google pay supported banks.
 • Collapse synonym.
 • C&A Stockholm.
 • Sockerberoende huvudvärk.
 • Porsche Tennis Grand Prix 2021 Tickets.
 • Chihuahua Erziehung bellen.
 • Kvinna med gitarr Picasso.
 • Credo.
 • Waeco camera.
 • Romanesco morado.
 • TENS placering ljumske.
 • Aminosyror vad är det.
 • Förhöjningskudde till stol.
 • Escape the Night board game release date.
 • Inga flytningar innan förlossning.
 • Elijah Wood Daniel Radcliffe.
 • Dvi d till vga.
 • First Hotel ICA.
 • När byggdes London Bridge.
 • Ramnäs Lägenheter.
 • Exklusiva klänningar.
 • Nick's glass LCHF.
 • Lenny Face.