Home

Masterprogram specialpedagogik Uppsala

Vi ger masterprogram med sex olika inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi. Behöver du vägledning? Du kan fördjupa dina professionella kunskaper eller förbereda dig för en ansökan till forskarutbildningen genom att ta en masterexamen inom utbildningsvetenskapen Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar en allt större plats i människors liv. Den öppnar möjligheter men formar också människor på olika sätt.Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet har fem inriktningar:- Barn- och ungdomsvetenskap handlar om barns och ungas aktörskap och.

Masterprogram i utbildningsvetenskap. Välj en programinriktning: Barn- och ungdomsvetenskap; Didaktik; Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningssociologi; Senast uppdaterad: 2021-03-02. Skriv ut. Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter. FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P. Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik - Uppsala universitet. Här hittar du information om Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik vid Uppsala universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN)

Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram. För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471 + anknytning (direkt

Masterprogram - Uppsala Universit

3. Specialpedagogik . Handlar om studiet av samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav, med särskilt fokus på hur svårigheter kan förebyggas. Specialpedagogikens kunskapsobjekt är undervisning, socialisation och lärande för barn, elever och vuxna i olika typer av svårigheter Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar en allt större plats i människors liv. Den öppnar möjligheter men formar också människor på olika sätt.Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet har fem inriktningar:- Barn- och ungdomsvetenskap handlar om barns oc.. Masterprogram i Pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik, 120 hp. Master´s programme in Pedagogical Practices/Education with Emphasis in Outdoor Didactics/Special Education, 120 credit Detta Masterprogram i specialpedagogik är nerlagt och nyantagning kommer därför inte att ske. Den som vill avlägga en Masterexamen i specialpedagogik kommer att kunna göra det i form av fristående kurser

Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik

 1. Att läsa en magister- eller masterutbildning är en möjlighet att spetsa din kompetens och lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. När du har tagit en kandidatexamen på 180 hp kan du ansöka till en magister/master som du är behörig till
 2. Masterprogram i specialpedagogik . 120 HP. Om utbildningen Vill du profilera dig inom ämnet specialpedagogik? Då är masterstudier i specialpedagogik något för dig
 3. Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika länders möjligheter till självbestämmande i deras arbete
 4. utbildade..
 5. Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi. Masterprogrammet i samhällsvetenskap anordnas av Samhällsvetenskapliga fakulteten och ger en påbyggnad inom det egna ämnet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig
 6. Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Ett block med valbara kurser som innehåller kurser inom specialpedagogik eller inom relevant närliggande område om sammanlagt 30 högskolepoäng
 7. Är du intresserad av frågor om utbildningssystem, betygs- och bedömningsfrågor, specialpedagogiska frågor eller det pedagogiska ledarskapet? På institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kan du fördjupa dig i dessa områden och om lärarens roll för elevens lärande och hur en inkluderande skola kan utformas. Vi erbjuder ett rikt utbud av kurser och program på både grund.

Masterprogram i utbildningsvetenskap - Uppsala universite

Är du intresserad av att bedriva specialpedagogiskutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå i förskolan och skolan? Specialpedagogiskt program är en distansutbildning på avancerad nivå som ges på halvfart och vänder sig till dig som har förskollärar- och lärarexamen och minst tre års arbetslivserfarenhet Specialpedagogik; Specialpedagogik. (80 procent på Funbo och 20 procent vid Uppsala universitet) Monica Hellsten, speciallärare (arbetar måndag-onsdag) Sara Bagge. Biträdande rektor, lärare. Adju. adjunkt vid Uppsala universitet. 018-727 09 30. Skicka epost. Monica Hellsten

Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.s Uppsala universitet är internationellt välkänt och en master ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vid IBG erbjuder vi tre breda masterprogram för både svenska och internationella studenter Masterstudier vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala bedrivs i en stor och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Genom att idéhistoria ingår i Masterprogram i humaniora där femton ämnen samverkar kan man utöver kurser i idéhistoria också välja flera kurser i andra humanistiska ämnen Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är studierektor för forskarutbildningen och för masterskurserna i pedagogik. Hon är också lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom Tre masterprogram. Vid Litteraturvetenskapliga institutionen kan du välja mellan tre masterprogram: Masterprogram i humaniora, inriktning Litteraturvetenskap, Masterprogram i humaniora, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatse Om Claes Nilholm. Jag heter Claes Nilholm och är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. Jag bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor Masterprogram Pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/ Specialpedagogik Verksamhetsberättelse 2014‐2015 Susanne Kreitz‐Sandberg GUN 2015‐09‐10 Tillbakablick (1/2) • 2012 antog vi för första gången studenter till L7MPS (Masterprogram i det utbildningsvetenskapliga område med examen i Pedagogiskt arbete Masterprogram i innovativ medicin. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala, Heidelberg, Groningen Sista anmälningsdatum: 2021-01-15 Anmälan. Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, och Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland, där antagna.

Magister- och masterprogram - Uppsala universite

Masterfilm5 - Institutionen för pedagogik, didaktik och

Masterprogram i Uppsala. Läs mer om alla våra masterprogram här. Publicerad: 05 mars 2020 - Sidansvarig: study@slu.se. Loading. Institutionen erbjuder två masterprogram - Masterprogram i humaniora med inriktningarna Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv och Egyptologi, samt Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogrammet i humaniora ger, förutom den ämnesspecifika fördjupningen, en bred bakgrund i humaniora och lämpar sig väl för dig med intresse för humanistiska och tvärvetenskapliga studier Uppsala universitet har ett omfattande utbytesprogram med avtal med fler än 400 utländska universitet. Som student vid Uppsala universitet har du också möjlighet att göra ett fältarbete inom ramen för Minor Field Studies, göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet eller gå en sommarkurs vid något av våra.

Utbildning i Undervisning / Pedagogik i Uppsal

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Utbildningen med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och. Masterprogram i religion i fred och konflikt. Masterprogram i mänskliga rättigheter. Masterprogram i Euroculture. Masterprogram i International Humanitarian Action. Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter. Senast uppdaterad: 2021-03-04. Uppsala universitet använder kakor.

LiU LiU student Program Pedagogiskt arbete / Yngre barns lärande / Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning / Specialpedagogik Masterprogram i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik Pedagogiskt arbet Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin / Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram, Uppsala HT 2021 2021-04-1 Masterprogram Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i global hälsa . Uppsala Universitet www.uu.s Masterprogram i teoretisk filosofi Master- och magisterexamen Programmet kan läsas antingen som tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen Masterprogram i hållbar destinationsutveckling är ett internationellt masterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i världsarvstaden Visby

Politices masterprogram. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P2460 Anmälan Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Uppsala. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information

Master- och Magisterprogram - Uppsala universite

Masterprogram Vid Filosofiska institutionen kan du välja mellan två inriktningar av det nationella fakultetsprogrammet Masterprogram i humaniora. Du kan välja mellan inriktningen Estetik och inriktningen Filosofi Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då kan masterprogrammet i skandinavistik vid Uppsala universitet vara något för dig. En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i såväl statlig förvaltning som i organisationer och näringsliv UPPSALA UNIVERSITET INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET 2012-05-09 Dnr 2012/816 1 FÖRORD Sedan 1 juli 2007 omfattar svensk högre utbildning tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Genomgången utbildning på grundnivå resulterar i en kandidatexamen och de Masterprogram i infektionsbiologi. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P3349 Anmälan Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller. Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt - inom CESAR socionomprogrammet och socialt arbete

Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet inspireras av ämnets tvärvetenskapliga prägel, men har samtidigt en tydlig statsvetenskaplig profil. Flera av kurserna ges på engelska. Läs mer om ämnet utvecklingsstudier. Politices masterprogram. Fristående kurser Masterprogram i Folkhälsa Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Det vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master Masterprogram i digital konstvetenskap. 120 HP. HT21 - 100 % - Distans blandad tid Studieort: Flexibel Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P5042 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen

Kontaktuppgifter till Tassande Specialpedagogik Uppsala UPPSALA, adress, telefonnummer, se information om företaget Institutionen för musikvetenskap Box 633, 751 26 Uppsala Tel: 018-471 68 6 Utbildning vid Teologiska institutionen. Religionsvetenskap är det mångvetenskapliga akademiska fält som studerar religiösa föreställningar, praktiker, rörelser och institutioner i historia och nutid Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Postadress IMBIM Box 582, 751 23 Uppsala Telefon: 018 - 471 44 44 Fax: 018 - 471 46 73 E-post: imbim@imbim.uu.s

Uppsala universitet Informationsteknologi Utbildning Masterprogram Dataanalys. This page in English Lyssna. Masterprogram. Masterprogram. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O MiU Masterprogram i Utbildningsledarskap . MoMiA Nordiskt Masterprogram i pedagogik med inriktning mot Aktionsforskning . YRK Yrkeslärarprogrammet . REP Rektorsprogrammet . PRIS Platform for Research in Inclusive education and School development (forskningsmiljö) ILS Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik (kollegium

Utbildning, Pedagogik, Avancerad nivå (Magister- och

Institutionen för idé- och lärdomshistoria medverkar med flera kurser inom civilingenjörsprogrammet STS (System i Teknik och Samhälle). För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning På masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning får du fördjupade kunskaper inom olika diagnostiska undersökningsmetoder såsom magnetisk resonans tomografi, datortomografi och nuklearmedicin inklusive positronemissionstomografi Masterprogram vid Uppsala vattencentrum. UVC är ett samverkansorgan mellan SLU, UU och andra aktörer inom vattenområdet

Kurser och program - Institutionen för pedagogik, didaktik

Tidigare masterprogram i specialpedagogik

Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser.Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen. Institutionen är även del av följande program Fastställd den 28 april 2014 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 augusti 2014. Allmänt Kursen omfattar 60 högskolepoäng (60 ECTS credits) och ges som fristående kurs Hitta information om Tassande Specialpedagogik Uppsala. Adress: Göktytevägen 2, Postnummer: 756 52. Telefon: 070-445 28 . Läsår, terminer och perioder Läsår, terminer och perioder Terminer. Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor Urvalsgrupper Urvalsgrupper . Följande urvalsgrupper används vid Uppsala universitet och aktuella urvalsgrupper anges på de sökandes antagningsbesked

Pedagogiskt arbete/Yngre barns lärande/Specialpedagogik

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Ansökan till höstterminen 2021 öppnar 15 mars Masterprogram naturvetenskap. Masterprogram ingenjörsvetenskap. Datavetenskap. Kandidat eller master i nationalekonomi. En majoritet av Uppsalastudenterna är medlemmar i Uppsala studentkår och vårt viktigaste uppdrag är att stärka studenternas inflytande vid Uppsala universitet Tassande Specialpedagogik Uppsala har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med Tassande Specialpedagogik Uppsala på telefonnummer 070-445 28 48. På samma adress finns även följande personer med bolagsengagemang folkbokförda, Johan Olof Folkunger och Helene Louise Folkunger. Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala Vid masterprogrammet i biomedicin vid Uppsala universitet fördjupar du din kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och om den friska och sjuka hjärnan. Masterprogram i biomedicin. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-1 Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet inspireras av ämnets tvärvetenskapliga prägel, men har samtidigt en tydlig statsvetenskaplig profil. Flera av kurserna ges på engelska. Läs mer om ämnet utvecklingsstudier. Politices masterprogram. Fristående kurser

Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Kvinnor och Alkohol i Falun under Frihetstiden 21 apr kl. 13.15. Högre seminariet: om internationella utbyten FRAMSKJUTET 28 apr kl. 13.15. Högre seminariet: Tolkningen av nazismen och den vetenskapliga objektiviteten: Frankrike, Storbritannien och USA, 1933-1939 5 maj kl. 13.1 Ekonomisk-historiska institutionen. Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle. Uppsala STS Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige MASTERPROGRAM I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER . På masterprogrammet i mänskliga rättigheter får du fördjupade kunskaper i mänskliga rättigheter ur folkrättsligt, filosofiskt, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Box 256, 751 05 Uppsala. Hitta hit. Institutioner och enheter Campusområden Karta över Uppsala universitet. Genvägar. Teologiska fakulteten Juridiska fakulteten Historisk-filosofiska fakulteten Språkvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Fakulteten för utbildningsvetenskape Masterprogram i medicinsk forskning. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P3902 Anmälan Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen med ett biovetenskapligt ämne som huvudområde, (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) från ett internationellt erkänt universitet, inklusive 10 hp i. Kontakta oss. Erik Baehre Ordförand Är du intresserad av samhället och vill studera sociala fenomen på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå? Inom programmet får du chansen att fördjupa dig inom olika sociologiska områden såsom socialpsykologi, ekonomisk sociologi och urbansociologi. Utbildningen är för dig som vill fördjupa och utveckla dina färdigheter i såväl teoretiska, empiriska och metodologiska. Masterprogram i medicinsk i forskning. största delen av individuell forskningspraktik genom laborativa projektarbeten som utförs i forsknings­grupper vid Uppsala u­niversitet, ibland även vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, K­arolinska institutet,.

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden. För att ta del av arkiverade programrådsprotokoll, skicka ett mail till pia.westerlund@uadm.uu.se eller till registrator@uu.se. Vänligen ange vilket protokoll du önskar ta del av samt diarienummer (läsåret 20/21: TEKNAT 2020/192; läsåret 19/20: TEKNAT 2019/227) Institutionen för musikvetenskap Box 633, 751 26 Uppsala Tel: 018-471 68 6 Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap

Magister- och masterutbildningar inom pedagogik

Telefon 018 471 2276 Postadress Centrum för genusvetenskap Att: Namn Efternamn Engelska parken, Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3G Box 527, 751 20 UPPSALA Masterprogram i forensisk vetenskap - Uppsala universitet. Här hittar du information om Masterprogram i forensisk vetenskap vid Uppsala universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Masterprogram i humaniora, inriktning musikvetenskap Masterprogrammet i humaniora med inriktning musikvetenskap är ett internationellt masterprogram i musikvetenskap med tvärvetenskaplig profil. Det ger dig en bred bas för en forskarkarriär i musikvetenskap såväl som för andra arbetslivsmöjligheter inom musik Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp Engelskt namn: Master's Programme in Political Science Denna utbildningsplan gäller: HT17 och tillsvidare . Programkod: SAMSV Högskolepoäng: 120 Diarienummer: FS 3.1.3-1385-16. Box 513, 751 20 UPPSALA Tfn: +46 18 4711976 Fax: +46 18 4716810 Webbplats. Institutionsmeddelanden. Vårterminen 2021: undervisning och examination sker digitalt period 3 och 4 2021-02-01 10:33 Hjälp till att stoppa smittan! 2020.

Inom masterprogram i Statsvetenskap erbjuds kursen Yrkesförberedande praktik, 15, 22,5 eller 30 hp (se kursplaner nedan) som en möjlighet för studenterna att till sina kursstudier lägga en praktisk arbetslivserfarenhet Plugga statsvetenskap i Uppsala - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Statsvetenskap / Politik i Uppsala Uppsala universitet Rektor Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram Beslutet i korthet: Lottning mellan sökande vid urval till utbildning får enligt högskoleförordningens regler ske vid likvärdiga meriter Masterprogram. Masterprogrammet i Föreningen anordnar såväl akademiska som sociala event för sina medlemmar, masterstudenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Pareto Uppsala Economic Association . Praktisk information för studenter vid nationalekonomiska institutione I kursen specialpedagogik 2 får du även chans att testa på yrket på plats genom arbetsplatsförlagt lärande, APL. Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser

 • Lever Pelé.
 • How to make a corsage.
 • Vördnad synonym.
 • Smeagol transition to gollum.
 • Howard Stern setup.
 • Hur träffar man en partner.
 • Arbeiten während Mutterschutz bezahlung.
 • Juki overlock machine.
 • Ättestupan Olofström.
 • Kaserngatan 24 Västerås.
 • Viaplay undertexter Smart TV.
 • Haus mieten Horstmar.
 • Pivot Animator Linux.
 • El scooter laddare 42V.
 • Gamebanana tf2 killsounds.
 • Marianis fyrfältare.
 • St Augustine New York.
 • Solen upp och ner stockholm.
 • Gränsfors Dubbeleggad yxa.
 • Förstatligande av skolan.
 • Pokémon Staffel 5 Folge 1.
 • 1 Dollar to Euro.
 • World of tanks eu forum gameplay discussion.
 • Sockerberoende huvudvärk.
 • Db flash cache single block physical read.
 • Pengar synonym.
 • How to use Clinique Moisture Surge.
 • One world.
 • Fingerprint pressmeddelande.
 • VW Polo prestanda.
 • Sandfilter vinterförvaring.
 • Gordon Setter familjehund.
 • Vattenfilter Karlstad.
 • Body fitness blogg.
 • Torka aldrig tårar utan handskar utanförskap.
 • Skam Season 2 Episode 13.
 • Ur och Penn Klockor.
 • Pergola begrünen Kiwi.
 • Honey badger meaning in Kannada.
 • Telefon OnePlus.
 • Sophie Turner.